Ny Åtgärder i vattendrag satelit

Karta över vattendrag i Kalmar kommun. Genomförda, pågående och planerade åtgärder. Vandringshinder med status utifrån passerbarhet för fisk. Ekologisk status för vattendragen emligt statusklassning 2017-2021. Åtgärdsförslag är endast förslag och inte nödvändigtvis undersökta eller förankrade hos markägare.

  • over 1 year ago
  • 691 mapviews
More info

Datasets in use

  • 5 private datasets

More from renate foks